Menysida

Torspelarnas avslutning 2014 (på New Shanghai ):

Arne B:s klinik 2014
(Arne B:s klinik 2011 finns här >>>.)

 Kom, kom, kom,  kom  till   -    Arne B:s klinik

Då, då, då    har  Du             -    chansen att  bli rik

Där får man lära sig  rätt  uppställning   -    när man slår

Annars  får  man  veta    att   det             -   det  åt helvete går.

 

Tage snackar  mycket  och   -    ligger alltid  lågt

Vi var faktiskt många   som  -    lyssna och  gick  på ’t

Helt plötsligt fann vi Tage    -    med egen taktik

Åter höll han på  att              -     på golfen bli rik.

 

Tage  har  nu  vunnit            -      en  tredje  gång

Slog alla andra  med            -       buller  och med  bång

Han tränar  ju  aldrig            -       men  arbetar desto mer

Lika för - ban  - nat               -       i  toppen  vi   honom  ser

 

Ett  stort  tack  till  Inge  som   -   hemsida  har

Spännande  läsning   kan vi     -    läsa  alla  dar

På  den   kan  vi  följa                -   se  alla   resultat

Trevligt  för  alla och                 -   ett stort tack  såklart.

 

Inge   är också     ru – ti –      -       ne - rad  journalist

Tycker  aldrig    att                 -       golfspelet  blir   trist

NEJ  -  tvärtom  säger  Inge  -       man bör spela varje dag

Jag  gillar  andra  banor        -       nu tar  jag  nya  tag.

 

Själv  har inte Arne     varit      -     enbart  in - struk - tör

Nej,  han  har  också  lärt  sig  -    själv  hur  man  gör

En väl  inövad  sving                -    gra - ci  - ös   och  ele-gant

Gav  honom  tredjeplatsen       -    och   en   god  slant

 

Leo  var som vanligt  med  i    -     tabellens  topp

Vann  ec  - lec  -  ti  -  cen        -     men  sedan  blev det  stopp

Det   finns  inga   träd              -     som  till  himmelen  når

Därför  får  han vän -  ta          -     till kommande  år

 

Janne  Bengtson      han      -       käm - pa - de och slet

Lika  för - ban -  nat                -       gick  han  ändå  bet

Det  räcker  inte  alltid            -       att ha  lågt   HCP

Nej,  inte   ens  för  ligans  bäste    -    taskigt  för  Janne  B.

 

Hur är det vännen Kjelle   HUR       -   fan står det till ?

Går  bollen  inte                                -   rik  -  tigt   dit  Du  vill ?

Men  åter  några  veckor                  -    i  soligt  klimat

Kommer att göra  susen                  -   Du  når  önskat  resultat

 

Bert  han har aldrig               -         gått    till   Arne  B

Arne  tänkte  därför,  detta   -          år ska Bert få se

Hur  min driver går                -      rakt  som en  spik

När  Bertans egen driver      -  inte  alls  är sig  lik

 

Nisse han  har  fattat  att     -        träning ger  resultat

Inga  flera  bollar   ska         -        hamna  i  spat

Jag är  inte  färdig  än          -        nästa år ska  Ni  få  se

Att   dubbel Nisse Nilsson   -        inte är  att  leka   me

 

Hos  Arne  på  kliniken  fick  -      Bengan  "  good  advice "

Gör  så  här  istället   för       -       att  ta  bort  Din  slice 

Bengan han lyssnade           -    tränade och log

Arne hade faktiskt rätt          -  inga flera slicar Bengan slog.

 

Men Kent, Kent, Kent             -      Vad  har  Du  gjort ?

Bollarna går  ju som               -    smort,  smort  - smort.

Har Du gått  börjat  skolan     -     hos  Arne  B:e

Någon   har   viskat ,     att    -      nästa  år  ska  vi  få  se.

 

Donald,   Donald,                              -      medlem  i   två  år

Hur har det känts ?  har konkur      -    rensen  varit  svår ?

Eller har Du bara                               -      varit väldans  snäll

Och  skänkt pengar till oss andra   -   utan  gnäll

 

Janne Modin,   Du  är          -      välkommen  hit

Ser  att  Du  ej  får                -      betalt  för Ditt slit

Här på kliniken                     -       ska jag  lära  Dej

Hämta sedan Dina vinster  -   och tacka  mej

 

Lennart  Danielsson   du     -        bytte  taktik

Sedan  dess  har   du           -      inte  vart  dig  lik

Nej  bollarna  har  farit  åt    -     olika  håll

Men    Du    tar  detta  lugnt  -     tycks  ej  spela  någon  roll

 

Mauen ,  Mauen  varför              -     bytte  Du  -  in - struk - tör

Det  finns  ingen  annan som    -     Dej  bättre   gör

Nej,  KOM  nu snabbt  tillbaka  -  så ska Du  få  se

Att andra instruktörer               -   kan dra åt  hel  -  ve  - te

 

Mauen kom tillbaka    och        -        ny  lust  han  fick

Hos  Arne B:e  Mauens             -      "röv"  gavs  en  kick

Lite jobb på gymmet  med       -        aningen jazzbalett

Gör  att Du  på  "röven"  din    -       får  mycket  bättre  sprätt

 

Lasse Larsson  -  po - si          -         ti - vast   av oss

Låter   alla  andra  om              -         peng - ar - na  slåss

Han  har fattat  vitsen              -   med  att  spela  varje  da

Inte  att undra  på                    -       att    Lasse    mår  så   bra

 

Tandläkare Hansson  fick  en        -    mindre    bra  sä - song

Ramlade,    fick  gå    med     mi     -    tella   sommaren   lång

Kom  dock  ganska bra igen          -   och  gick  till Arne B:e

Hur detta ska  sluta                        -    får vi  nästa sommar  se

 

Kenneth, Kenneth,    han              -     brottas   med  sin  sving

Allt   emellanåt               det          -      händer    ingenting

Hur  han än  försöker ,                  -      anlitar Arne  B:e

Går inte slagen  bättre                  -  ej  heller  ra - ka - re

 

MEN   Kenneth - Kenneth    det    -      spelar  ingen  roll

Alla kan  absolut  inte  ha             -      samma  koll

På  vita  små  bollar                      -       som  flyger  och far

Jag tycker ändå om Dej               -       i  alla  mina  dar

 

Frank  har  inte lyckats   vara      -        med  detta  år

Vi  hoppas  alla    att  Du              -        kommer  nästa  vår

Vi  förstår  också                          -        Din svåra situation

Och vill gärna se Dej                   -         Du   måste  få  motion.

 

 Leffe Månsson,         Du          -      litade på

Att  Du  till en annan  instruk -      tör  måste  gå

Detta  hjälpte inte                   -   och  Du   tog  "Time  Ut"

SKÄRP   Dig !  KOM IGEN !   -   Du  är  absolut  inte  slut.

 

Hasse - Hasse -                         -         Hasse ,  gamle  man

Har  Du  inte  fattat                   -          att   man inte  kan

Spela golf  med ungdomar      -          och tänka så  fel

Tro   att   Du  kan  vinna          -   fastän  gammal  o   stel

 

MEN,    slut  är nu visan       -   och  jag  hoppas  att

den  har lockat  till ett          -    och annat  skratt

Har  den  inte  det  får  ni     -     klaga hos  Löfven

Han lovar ordna det mesta  -    eller är det bara ett sken ?

  

   Till toppen av sidan
Tillbaka till startsidan

 

 

 

 

  Site Meter

 

 

 

Besöksräknare

 

 

 

 

04.1111.