* H75 Ringenäs 2019-18- 17-16-15-14 *
            Seriespelet H75 i Halland - resultat, serietabeller, uttagning av lag etc.

Senaste uppdatering:
Sep 2018.


Kontakt med
lagledaren

Gammings
websidor


Gammings
weblogi


Ringenäs web

Äldre
H75-resultat


Läst på nätet:
"Ingen människa
skulle i dag köpa
en gammal
skrivmaskin i
stället för en
dator. Men det
finns alltjämt folk
som köper bilar
utan automatlåda".





















 

Ta gärna kontakt med varandra för eventuell samåkning till seriespelet.

Om du blir 75 eller mer under 2019
och är aktiv A-medlem samt har hcp högst cirka 18 är du välkommen
att anmäla ditt intresse att vara med
 - maila då till
inge@gamming.se.
 Eftersom vi har två lag behövs tolv spelare varje gång. Ny laguttagning görs inför varje omgång. Under 2018 använde vi allt som allt 19 spelare i lagen.
Våren 2019 ordnas som vanligt en uttagningssamling.

Vi vann dubbelt - 2018 och 2017 års seriespel
i både div I och div II.
Nu satsar vi på att även 2019 ska bli framgångsrikt.
 

Alla resultat från de olika åldersseriespelen, serietabeller etc
finns på Hallands Golfförbunds hemsida >>>

Våra spelares insatser under 2018:
Snittscorer för de främsta i seriespelet:
Rolf Andreasson 83, Bengt Johansson 85, Rolf Carlsson 87,
Inge Gamming, Hans Larsson, Roland Drott och Lars-Erik Larsson 88,
Stig Danielsson 91, Ebbe Jansson 92.
Våra spelares insatser under 2017:
Snittscorer för de främsta i seriespelet:
Rolf Andreasson 85, Hans Larsson 86,
Bengt Johansson och Rolf Carlsson 87, Inge
Gamming och Lennart Lundahl 89, Lars-Erik
Larsson 90, Ebbe Jansson och Håkan Hansson 91,
Lennart Josefsson 92.

Röd tee gäller för H75. Spel 18 hål.

Vi spelar slagspel brutto (utan hcp). Varje lag består av
 sex spelare. De fyra bästa räknas i lagresultatet. Spelet är
fritt d.v.s. ingen greenfee erläggs. Ny laguttagning görs inför
varje spelomgång.
Äldre noteringar och resultat från seriespelet
hittar du här >>>.


                                             Lagledare är Inge Gamming.